14 June 2018

Robot

Robot จะเข้ามาแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างจริงไหม?

ถ้าเรานึกถึงหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหว หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนมนุษย์ เราคงนึกถึงเจ้าอาซีโมหุ่นยนต์ตัวแรกๆที่สามารถเดิน วิ่ง หรือเตะฟุตบอล และสามารถทำตามคำสั่งของมนุษย์ได้ ในอนาคตเราอาจได้เห็นหุ่นยนต์ที่ทำทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์ เพื่อเข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้แก่เรา

หุ่นยนต์ (Robot) คือ เครื่องจักรกลที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ และสามารถทำตามคำสั่งได้ ปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและสร้างความสะดวกสบายให้กับเรา เช่น เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ ที่สามารถทำงานโดยที่เราไม่ต้องควบคุม หรือหุ่นยนต์เช็ดกระจก ที่เกาะอยู่กับกระจกโดยเคลื่อนไหวไปพร้อมกับทำความสะอาดไปในตัว และในวงการอุตสาหกรรมเริ่มนำหุ่นยนต์เข้ามาแทนมนุษย์ เพราะสามารถทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สะดวกรวดเร็ว และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของหุ่นยนต์ในด้านต่างๆ

• ด้านการแพทย์ เราสามารถเห็นได้ว่าในวงการการแพทย์ เริ่มนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการวินิฉัยและการผ่าตัด เพราะหุ่นยนต์มีความแม่นยำและละเอียดในการทำงาน นอกจากจะสามารถรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผ่าตัดได้อีกด้วย

• ด้านอุตสาหกรรม หากใครที่คลุกคลีเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรม หรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับด้านนี้ จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหลายบริษัทได้นำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต เพราะหุ่นยนต์มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

• ด้านการทหาร ในหลายๆ ประเทศที่มีจุดแข็งเกี่ยวกับด้านการทหารก็เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย เช่น การเก็บกู้วัตถุอันตราย หรือการสำรวจพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น

นับตั้งแต่หุ่นต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกัน ข้อดีคือความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต แต่ข้อเสียคือมนุษย์คุ้นชินกับความสะดวกสบายมากเกินไปจนลืมแนวทางในการใช้ชีวิตโดยปราศจากเทคโนโลยี หากในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ อีกไม่นานเราคงได้เห็นหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากกว่าเดิมก็เป็นได้